Cavotec SA

Financial Information

Here you will find a summary of Cavotec SA's latest financial information.

Latest Earnings Release Date Filed Format Size  
First Quarter Financial Results HTML file N/A  
 
Latest Annual Report Date Filed Format Size  
Cavotec SA - Annual Report 2016   PDF 12.3 MB Add to Briefcase
 
Add to Briefcase = add PDF file to Briefcase

Please note that, in accordance with an exemption granted by the Swedish financial supervisory authority, Cavotec will publish continuous and price sensitive information in English only and no Swedish translations will be available.

Vänligen notera att Cavotec, i enlighet med ett undantag beviljat av finansinspektionen, kommer att offentliggöra löpande och kurspåverkande information endast på Engelska och inga Svenska översättningar kommer att finnas tillgängliga.